Praca w Japonii: Working Holiday wiza

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:

JAPONIAPRACA ZA GRANICĄWORKING HOLIDAY

Dzięki obustronnemu porozumieniu polsko-japońskiego, możesz wziąć udział w programie Working Holiday i otrzymać pozwolenie na pracę w Japonii na okres do jednego roku. Jeżeli interesuję Cię praca w Japonii koniecznie przeczytaj jakie są warunki, limity oraz  możliwości, jakie oferuje wiza.

Program “Zwiedzaj i pracuj w Japonii” pozwoli Ci przez rok podróżować oraz pracować w kraju kwitnącej wiśni, a także podjąć krótkoterminową naukę. Podobnym programem pozwalającym Ci na roczny pobyt i pracę zarobkową w Japonii jest JET Programme, po więcej szczegółów możesz zajrzeć do artykułu Praca w Japonii – JET Programme.

Założenia programu

Wiza zezwala na roczny pobyt w Japonii, w czasie którego możesz legalnie podjąć pracę zarobkową lub krótkoterminową naukę (szkolenia, kursy językowe itp.). Przy aplikowaniu musisz pamiętać, że głównym celem wizy jest podróżowanie, a praca w Japonii ma mieć jedynie charakter dodatkowy. W związku z tym musisz odpowiednio uzasadniać chęć wzięcia udziału w programie. Wizę można otrzymać tylko raz, dlatego niewykorzystanie lub zgubienie paszportu z wizą nie upoważnia do ponownego aplikowania. Gdy tylko otrzymasz pozytywną odpowiedź, masz 3 miesiące na przekroczenie granicy z Japonią.

Ważność wizy

Ważność wizy jest liczona od daty pierwszego wjazdu. W czasie pobytu można przekraczać granicę, przy czym należy dopełnić procedury związane z pozwolenim na kolejny wjazd. Musisz uzyskać tzw. “specjalne pozwolenie na ponowne przekroczenie granicy” – wiza nie traci wtedy ważności.  Po przylocie trzeba dopełnić wszelkie wymaganie formalności, takie jak zarejestrowanie swojego adresu pobytu w odpowiednim urzędzie, zgłoszenie się do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie mogą towarzyszyć Ci osoby będące na Twoim utrzymaniu (np. dzieci, małżonek).

Główne warunki udziału w Programie

O udział w Programie mogą starać się obywatele polscy, spełniający poniższe warunki:

 • za główny cel udziału w Programie uznają pobyt wypoczynkowy w Japonii;
 • w dniu złożenia wniosku mają od osiemnastu (18) lat do trzydziestu (30) lat włącznie;
 • nie towarzyszą im osoby, pozostające na ich utrzymaniu;
 • mają ważny paszport oraz bilet powrotny, bądź wystarczające środki do jego nabycia;
 • posiadają wystarczające środki na własne utrzymanie w ramach udziału w Programie w początkowym okresie pobytu;
 • spełniają wymogi zdrowotne, określone w przepisach prawnych Japonii oraz zakupią ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące opiekę szpitalną;
 • aplikant nie uzyskał w przeszłości wizy „Zwiedzaj i Pracuj” do Japonii.

Wymagane dokumenty

 • Ważny paszport (ważny przynajmniej przez 1 rok);
 • Wniosek wizowy (link do wniosku);
 • Zdjęcie wizowe o rozmiarach 4,5×4,5 cm, zrobione w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
 • Pisemne wyjaśnienie powodu aplikowania o wizę „Zwiedzaj i Pracuj” ( 1 strona A4, forma dowolna);
 • Wykupiony bilet lotniczy w obie strony bądź rezerwacja biletu w obie strony potwierdzona przez agencję turystyczną/linie lotnicze. W momencie aplikacji nie ma obowiązku wykupowania biletu. Ambasada Japonii nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej w przypadku niewykorzystania zakupionego biletu lotniczego z powodu przedłużenia procedury wizowej bądź odmowy wydania wizy;
 • Wyciąg z konta bankowego z ostatnich 3 miesięcy;
 • Zobowiązanie do przystąpienia do Narodowego Ubezpieczenia Zdrowotnego (link do zobowiązania);
 • Życiorys (link do dokumentu);
 • Zarys planu pobytu (link do dokumentu);
 • Ubezpieczenie turystyczne (w przypadku posiadania wcześniej wykupionego ubezpieczenia);
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (link do zgody).

Pisemne wyjaśnienie powodu aplikowania o wizę

Jednym z wymagań jest dołączenie do wniosku listu motywacyjnego. List ma przedstawić powody aplikowania o wizę. Oprócz wymagań co do formatu (A4, jedna strona), nie ma sprecyzowanych reguł co do treści. Najlepiej zawrzeć w liście wszystkie motywy, jakie Tobą kierują. Głównym motywem nie może być jedynie praca w Japonii. W związku z tym możesz wymienić np.: miłość do kraju, zamiłowanie do języka, chęć podszkolenia języka japońskiego, rozwijanie bloga, poznanie kultury i historii itd. Możesz również wspomnieć o przyjaciołach lub krewnych, jakich posiadasz w Japonii.

Plan podróży

Plan podróży powinien być wypełniony według udostępnionego formularza. Powinieneś w nim zawrzeć wszystkie daty i miejsca, jakie zamierzasz odwiedzić lub zatrzymać się w nich na dłużej. Najlepiej zawszeć szczegółowe dane, takie jak nazwy Parków Narodowych, wydarzeń, szlaków turystycznych, imprez kulturalnych, w których chcesz wziąć udział. Im więcej szczegółów, tym większe szanse na otrzymanie pozytywnej odpowiedzi.

Koszty programu

Udział w programie Japonia Working Holiday nie wiąże się z opłatami wizowymi.

Środki finansowe

Wymagana kwota środków własnych wynosi około 2000 USD. W związku z tym należy przedstawić wyciąg bankowy z ostatnich trzech miesięcy wraz z kalkulacją walutową, jeżeli wyciąg jest w innej walucie niż USD. Jeżeli aplikując nie posiadasz zakupionego biletu powrotnego, musisz powiększyć posiadaną sumę o dodatkowe środki 2200 USD.

Limit wiz

Roczny limit wiz z tytułu udziału w Programie „Zwiedzaj i Pracuj” wynosi 500 (pięćset) wiz.

Kiedy wiza może nie być wydana

 • brałeś już wcześniej udział w programie “Working Holiday”;
 • otrzymałeś wizę w ramach programu, ale jej nie wykorzystałeś;
 • nie posiadasz wymaganych środków na koncie;
 • masz już podpisaną umowę z pracodawcą japońskim, z której wynika, że większość z planowanego pobytu ma być przeznaczona na pracę zarobkową (głównym celem powinno być zwiedzanie);
 • Twoim jedynym motywem jest praca w Japonii;
 • limit wiz na dany rok zostanie przekroczony;
 • chesz podjąć pracę godzącą w dobre obyczaje i porządek społeczny, jak np. hostessa w klubie , praca w klubie nocnym, praca w barze, praca w kasynie, ;
 • zamierzasz podjąć długoterminową naukę. W takim przypadku musisz ubiegać się o wizę studencką.

Przydatne linki

Ambasada Japonii w Warszawie – dokumenty, wnioski, wymagania dotyczące ‘Pracuj i Zwiedzaj’.

Ministry of Foreign Affairs of Japan – informacje o programie Working Holiday na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Japonii.

Termin rozpatrywania wniosku

Czas otrzymania wizy może się zmieścić nawet w tygodniu, taki też jest minimalny czas jaki gwarantuje Ambasada Japonii na swojej stronie.

Dane kontaktowe

Jeżeli masz pytania dotyczące warunków udziału w programie bądź procedury wizowej, możesz kontaktować się z Ambasadą Japonii w Warszawie poprzez główny adres mailowy konsulatu:

cons@wr.mofa.go.jp

Menu